Chi nhánh SHB Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Bà Rịa - Vũng Tàu


  • Thành Phố Vũng Tầu
  • Chi nhánh SHB Vũng Tàu

    12G3 Khu Trung Tâm Thương mại, đường Nguyễn Thái Học, P.7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Bà Rịa - Vũng Tàu