Chi nhánh SHB Ninh Bình

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Ninh Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Ninh Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Ninh Bình


  • Thành Phố Ninh Bình
  • Chi nhánh SHB Ninh Bình

    Số 55 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Ninh Bình