Mạng lưới chi nhánh ngân hàng SHB Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất SHB Thừa Thiên Huế


  • Thành Phố Huế
  • Chi nhánh Huế

    Số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Thừa Thiên Huế