Chi nhánh SHB Thái Nguyên

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Thái Nguyên


  • Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi nhánh SHB Thái Nguyên

    Trung tâm thương mại Chợ Minh Cầu, số 2, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Thái Nguyên