Chi nhánh SHB Thanh Hóa

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thanh Hóa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Thanh Hóa


  • Thành Phố Thanh Hóa
  • Phòng GD Hạc Thành

    Số 228 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • Chi nhánh Thanh Hóa

    Số 02 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Thanh Hóa