Chi nhánh SHB Tuyên Quang

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Tuyên Quang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tuyên Quang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Tuyên Quang


  • Thị Xã Tuyên Quang
  • Chi nhánh SHB Tuyên Quang

    Số 138 đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Tuyên Quang