Ngân hàng SHB Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • Phòng GD Bình Khánh

    Số 608B/31 đường Trần Hưng Đạo, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

  • Phòng GD Mỹ Quý

    Số 17/7B Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  • Chi nhánh SHB An Giang

    Số 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang