Ngân hàng SHB Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

  • Phòng GD Bình Thạnh

    Số 179-181 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh