Ngân hàng SHB Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Gò Vấp.