Ngân hàng SHB Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.