Ngân hàng SHB Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.