Ngân hàng SHB Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.

  • Phòng GD Ninh Hòa

    Số 44 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà