Ngân hàng SHB Huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vạn Ninh.

  • Phòng GD Vạn Ninh

    Số 324 Hùng Vương, TT Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà