Ngân hàng SHB Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Rạch Giá.