Ngân hàng SHB Huyện Tân Hiệp Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Hiệp.

  • Phòng GD Tân Hiệp

    Số 05 Quốc lộ 80, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang