Ngân hàng SHB Phòng GD Châu Đốc

  • Địa chỉ: Số 40, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • Số điện thoại: 0296 3575 679
  • Số Fax: 0296 3575 689
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Châu Đốc

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Châu Đốc


Các chi nhánh khác