Ngân hàng SHB Phòng GD Cách Mạng Tháng Tám

  • Địa chỉ: Số 197A-197B-197/1 Cách mạng tháng 8, phường 4, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3832 8983
  • Số Fax: 028 3832 9591
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Cách Mạng Tháng Tám

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Cách Mạng Tháng Tám


Các chi nhánh khác