Chi nhánh SHB Khánh Hòa

  • Địa chỉ: Số 175-177 Đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
  • Số điện thoại: 0258 3828 777
  • Số Fax: 0258 3828 766
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh SHB Khánh Hòa

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh SHB Khánh Hòa


Các chi nhánh khác