Chi nhánh SHB Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lào Cai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lào Cai 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Lào Cai


  • Thành Phố Lào Cai
  • Chi nhánh Lào Cai

    Số 009, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Lào Cai