Ngân hàng SHB Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.

  • Chi nhánh Lào Cai

    Số 009, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai