Chi nhánh SHB Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • Chi nhánh SHB Sóc Trăng

    Số 2 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Sóc Trăng