Ngân hàng SHB Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.