Ngân hàng SHB Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.

  • Phòng GD Châu Đốc

    Số 40, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang