Ngân hàng SHB Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.