Ngân hàng SHB Phòng GD Nguyễn Chí Thanh

  • Địa chỉ: Số 267 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3838 384
  • Số Fax: 0236 3838 385
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Nguyễn Chí Thanh

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Nguyễn Chí Thanh


Các chi nhánh khác