Ngân hàng SHB Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Liên Chiểu.

  • Phòng GD Thanh Khê

    Lô số 173 đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

  • Phòng GD Hòa Khánh

    Số 731 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng