Ngân hàng SHB Phòng GD Thanh Khê

  • Địa chỉ: Lô số 173 đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3773 773
  • Số Fax: 0236 3773 774
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Thanh Khê

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Thanh Khê


Các chi nhánh khác