Ngân hàng SHB Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.