Ngân hàng SHB Phòng GD Hải Châu

  • Địa chỉ: Số 240 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3575 859
  • Số Fax: 0236 3575 858
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Hải Châu

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Hải Châu


Các chi nhánh khác