Ngân hàng SHB Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.