Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: 028 3821 1112
  • Số Fax: 028 3823 0204
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh


Các chi nhánh khác