Ngân hàng SHB Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.

  • Phòng GD Gia Định

    Số: 561-563, đường Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5. Thành phố Hồ Chí Minh

  • Phòng GD Chợ Lớn

    Số 18 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh