Ngân hàng SHB Phòng GD Gia Định

  • Địa chỉ: Số: 561-563, đường Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5. Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3859 0864
  • Số Fax: 028 3859 0867
Hiển thị bản đồ đến Phòng GD Gia Định

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Gia Định


Các chi nhánh khác