Ngân hàng SHB Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • Phòng GD Vĩnh Phước

    Số 78D đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

  • Chi nhánh SHB Khánh Hòa

    Số 175-177 Đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà