Ngân hàng SHB Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quỳnh Lưu.