Chi nhánh SHB Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 4 địa điểm, Huyện Diễn Châu 1 địa điểm, Huyện Đô Lương 1 địa điểm, Thị Xã Thái Hoà 1 địa điểm, Huyện Quỳnh Lưu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Nghệ An


Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Nghệ An