Ngân hàng SHB Thị Xã Thái Hoà Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thái Hoà.