Ngân hàng SHB Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.