Chi nhánh SHB Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SHB Lạng Sơn


  • Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi nhánh Lạng Sơn

    Số 41 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại Lạng Sơn