Ngân hàng SHB Chi nhánh Lạng Sơn

  • Địa chỉ: Số 41 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Số điện thoại: 0205 3898 222
  • Số Fax: 0205 3898 212
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Lạng Sơn

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lạng Sơn


Các chi nhánh khác