Ngân hàng SHB Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.

  • Chi nhánh Lạng Sơn

    Số 41 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn