Phòng GD Bạch Đằng ngân hàng SHBank

  • Địa chỉ: Số 58, phố Kim Hoàn, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0203 3615 866
  • Số điện thoại cũ: 033 3615 866 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0203 3615 886
  • Số Fax Cũ: 033 3615 886

Bản đồ đường đi đến Phòng GD Bạch Đằng


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Phòng GD Bạch Đằng ngân hàng SHBank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác