Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

 • Trụ sở chính: 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại: 043 942 3388
 • Số Fax: 043 941 0944
 • Website: shb.com.vn
 • Email: info@shb.com.vn
 • Telex:
 • Swift Code: N/A
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại các tỉnh thành