Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

  • Trụ sở chính: 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 942 3388
  • Số Fax: 043 941 0944
  • Website: shb.com.vn
  • Email: info@shb.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: N/A

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tại các tỉnh thành